Just nu

Vårt Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrev


Som en tjänst tillhandahåller vi uppdateringar från vår verksamhet i form av nyhetsbrev. Klicka i dom intresseområden ni vill ta del av, fyll i ert namn och epost-adress. Kontrollera att epost-adressen är rätt inskriven och klicka därefter på Skicka för att registrera er.

Forum för goda exempel

Hållbar Stad

Vi ska enligt regeringens uppdrag agera särskilt för att stärka hållbar stadsutveckling. Genom att skapa en gemensam plattform där goda exempel, diskussioner och idéer samlas vill vi med Hållbar Stad medverka till att göra hållbarhetsfrågor förståeliga och intressanta för alla.


Vi vill också engagera och sammanlänka olika aktörer med varandra. Hållbar Stad förvaltas och drivs av oss, men är ett samarbetsprojekt med icke vinstdrivande aktörer inom området hållbar stadsutveckling. Här finns projekten som gör skillnad och exemplen som tar steget mot en mer hållbar värld, samlade på ett ställe.

Människor på utställning

Våra appar

Läs artikel

Arkitektur Nu/Stockholm guidar dig till den nyaste arkitekturen i Stockholm. Genom några av de senaste årens mest uppmärksammade projekt lär du känna en stad i förändring som utvecklas i snabb takt.

Appen är framtagen av Arkitektur- och designcentrum, en institution som verkar för att stärka arkitekturens och designens värde och betydelse för individen och samhällsutvecklingen. Genom utställningar, seminarier, debatter och publikationer sätter vi fokus på några vår tids viktigaste samtidsfrågor.

Twitter

Instagram

Facebook

  Platta Manniskor 1024x300

  Från Arkitekturmuseet till
  Arkitektur- och designcentrum

  Läs artikel
  Den 1 maj trädde regeringens beslut om on ny inriktning och namnbyte för Arkitekturmuseet i kraft. Vårt nya namn blir Statens centrum för arkitektur och design. Det publika tilltalsnamnet blir Arkitektur- och designcentrum.
  – Med det nya namnet och den nya instruktionen blir vi en tydlig koordinator och en motor för förändring inom våra ämnen, säger överintendent Lena Rahoult.

  Arkitektur- och designcentrum är en ny slags institution med ett, för Sverige, unikt uppdrag. Vi ska verka för att stärka arkitekturens och designens värde och betydelse för individen och samhällsutvecklingen. Genom bland annat utställningar, seminarier, debatter och publikationer kommer vi att sätta fokus på vår tids viktigaste samtidsfrågor.

  Vi ska även skapa förutsättningar för att intressenter inom våra verksamhetsområden ska mötas och utvecklas tillsammans. Helt nytt är uppdraget att följa upp de, av riksdagen fastställda, arkitektur- och designpolitiska målen och vid behov föreslå åtgärder.

  Arkitektur- och designcentrum behåller och fortsätter arbetet med att tillgängliggöra och berika sina samlingar.