ArkDes Talks: Reprogramming the City

Konferens

-
Header Webb Rpc2
På konferensen ArkDes Talks: Reprogramming the City får du ta del av några av de mest innovativa exemplen på ”stads-hack”, som ofta kommer från enskilda medborgare och organisationer. Vi ställer oss frågan: Hur kan städer bli bättre på att fånga upp och realisera dessa idéer?

Den amerikanske urbanstrategen Scott Burnham har tillsammans med ArkDes arbetat fram utställningen Reprogramming the City – om hur våra städer kan bli smartare och mer hållbara. Tänk om rondeller kunde dubblera som insektsfarmer och förse oss med protein? Om våra gator kunde förvandlas till temporära parker på somrarna, eller om du kunde få en dos ljusterapi när du väntar på bussen? Välkommen till en kunskapsdag där experter presenterar verktyg för innovativ och nytänkande stadsutveckling. ArkDes Talks: Reprogramming the City presenteras i samarbete med Sveriges Arkitekter, Fastighetsägarna och IQ Samhällsbyggnad.

Biljetter: 500 kr/150 kr för studenter, alla priser ex moms. Biljetten inkluderar kaffe, frukt, lunch och entré till ArkDes utställningar.

OBS: Konferensen är nu fullbokad!

Program

 • 09.00 Registrering och kaffe.
 • 09.30 Hej och välkomna: Kerstin Brunnberg tf. överintendent ArkDes.
 • 09.35–9.40 Om utställningen Reprogramming the City, Karin Åberg Waern, tf publik chef ArkDes
 • 9.40–9.45 Moderator: Emma Jonsteg, arkitekt och vd för Utopia.
 • 9.45–10.05 Rahel Lerdell Belatchew – ”BuzzBuilding och SwimCity”.
 • 10.05–10.30 Jan Liesegang, arkitekt Raumlabor Berlin samt Jessica Segerlund, processledare på Älvstranden utveckling. ”Svettekörka – från idé till genomförande”.
 • 10.30–10.50 Billy McCormac, VD Fastighetsägarna Stockholm. ”Pocket park – hinder och möjligheter för enskilda initiativtagare”.
 • 10.50–11.00 Paus: vatten och frukt.
 • 11–11.30 Scott Burnham, urbanstrateg och curator – ”Why reprogramming the City?”.
 • 11.30–12.15 Paneldiskussion: What if/ Tänk om? Vilka hinder och möjligheter finns för att underlätta för att ”omprogrammera våra städer”? I panelen: Karolina Keyzer, stadsarkitekt Stockholm, Jakob Grandin, grundare av Trädgården, Sebastian Dahlqvist, mellanrum, Eva Schelin, VD IQ Samhällsbyggnad, Billy McCormac, VD Fastighetsägarna Stockholm.
 • 12.15–13.30 Lunch och chans att se Reprogramming the City på ArkDes.
 • 13.30–17.00 Workshop (Arrangör svenska SEiSMiC) 

SEiSMiC Workshop - OBS slutsåld!

Inom ramen för svenska SEiSMiC* bjuder IQ Samhällsbyggnad och Mistra Urban Futures in till workshop och fördjupad dialog. Projekt från utställningen Reprogramming the City och ytterligare några ”gräsrotsinitiativ” med innovativ höjd ges tillfälle att berätta om sina erfarenheter av att förverkliga och genomföra projektidéer. 

Projektens erfarenheter tas som utgångspunkt för en fördjupad dialog om förutsättningar för samverkan. Hur kan sociala innovatörer och lokala medborgarinitiativ samverka med kommuner, arkitekter och andra aktörer med inflytande för att förverkliga idéer för en bättre livsmiljö? Hur kan kommunernas förvaltning ta vara på uttryck för social innovation och aktivism i stadens utveckling kontinuerligt?

*SEiSMiC är ett europeiskt projekt där tio europeiska länder samarbetar om att lyfta betydelsen av social innovation för att möta städernas utmaningar och till att samla sociala innovatörer och andra aktörer för internationellt utbyte och gemensamma projekt. Mer information om SEiSMiC finns på www.seismicproject.eu.


Program workshop 

 • 13.30–13.40 Välkommen! Katarina Schylberg berättar om SEiSMiC och syftet med dagens workshop.
 • 13.40–13.45 Moderator Caroline Dahl, forskare SLU, introducerar temat för workshoppen.
 • 13.45–13.55 Carl Arnö, avdelningschef Tyréns, tidigare projektchef på Umeå kommun. ”Allas eller ingens?” – om medborgares initiativ i det offentliga rummet i Umeå.
 • 13.55–14.20 Katarina Fredrika, projektledare Nacka kommun, och Amanda Larsson, grundare av Magiska barnarkitekter. ”Konsten att skapa stad – konst, kultur och medskapande som verktyg för ökad innovationskraft och social reseliens i stadsutvecklingen”.
 • 14.20–14.30 Instruktioner inför gruppdiskussioner.
 • 14.30–16.00 Diskussioner i grupp med inspiration från projekt från Reprogramming the City och andra ”gräsrotsinitiativ” med innovativ höjd om förutsättningar för samverkan. 
 • 16.00–16.15 Kaffepaus
 • 16.15–17.00 Avslutande gemensam och syntetiserade diskussion med uppgift att formulera nyckelbudskap till SEiSMiC Forum II i Bryssel.
I SAMARBETE MED
Iq Rgb 600dpiSveriges Arkitekter VitFa Logo Rgb 90x30