Bo. Nu. Då: Finissage

-
Bo Nu Då 800x600px Final2
Välkommen till finalen av Bo. Nu. Då! Lördag den 14 januari bjuder vi in till debatt, visningar, barnaktiviteter och tårtkalas. Fri entré till allt.

Introduktion till Bo. Nu. Då.
När: Kl. 12.30, 13.30, 14.30, 15.30
Var: I utställningen
Bostadsfrågan är en av samtidens mest omdiskuterade frågor. Få en introduktion till 99 år av svensk bostadskris och lösningar.

Bygga bo!
När: Kl. 11–17
Var: Family ArkDes
Hur vill du bo i framtiden? Vi behöver bygga många nya bostäder de kommande åren. På ArkDes får du fantisera fritt och testa idéer för framtidens hem. Bygg modeller med limpistol och olika sorters papper. Drop-in.

Bygg igloo och lyktor i snö! (om det finns någon snö)
När: Kl. 11–16
Var: ArkDes trädgård.
I ArkDes fantastiska trädgård bygger vi igloos som vi sedan målar med vattenfärg. I skymningen bygger vi snölyktor och tänder dem. Finns det ingen snö så ställer vi in.

Tidstypiskt Kollage
Arkitekterna Cecilia Björk och Laila Reppen, författare till boken Tidstypiskt – arkitekturdetaljer i flerbostadshus 1880–1980, berättar och visar exempel ur böcker och samlingar. Foto: Tobias Sterner

Lär dig läsa staden! Samtal och visning
När: Kl. 13–13.40 och kl. 15–15.40
Var: Bibliotek och samlingarna
Vill du veta mer om hur bostadshusens arkitektur har utvecklats? Fasader, fönster, portar, balkonger och mycket mer, vad är likt och olikt mellan decennierna? Detaljerna ger ofta ledtrådar till när husen är byggda.
Vi har bjudit in arkitekterna Cecilia Björk och Laila Reppen, just nu aktuella med boken Tidstypiskt – arkitekturdetaljer i flerbostadshus 1880–1980, att berätta och visa exempel ur böcker och samlingar.
Bibliotekarier och intendenter introducerar och berättar mer om att besöka, låna böcker, söka ritningar och beställa fram material ur samlingarna.

Finissagepanel Färg
Per Wirtén, Dan Hallemar, Viktoria Walldin, Emil Pull,  Emelie Brunge,  Alexander Ståhle, Catharina Gabrielsson, Ola Andersson, Ola Nylander.

Debatt om brännande bostadsfrågor
Var: Scenen
Moderator: Per Wirtén. 

Århundradets kris
Kl. 13–13.30
Bostadskris har varit mer regel än undantag i den svenska bostadshistorien. Flera olika politiska lösningar har skapat den verklighet vi ser idag. Vad kan vi då lära av historien? Och vilken framtid kan dagens bostadspolitik tänkas leda till?
Catharina Gabrielsson, stadsbyggnadsforskare, Ola Andersson, arkitekt och Dan Hallemar, kurator till utställningen Bo. Nu. Då. diskuterar och summerar de senaste 100 åren.

Lyssna på debatten:

Mitt hem är mitt hjärta
Kl. 14–14.30
En bostad är mer än ett tak över huvudet, det vet nog alla. Ändå är det svårt att mäta hemmakänsla, minnen och trygghet i siffror. Sådana kvaliteter försvinner därför ofta när det renoveras och byggs nytt. Vad händer egentligen med en människa som tvingas bort från sitt hem? Vilka konsekvenser får förlusten av ett sammanhang?
Viktoria Walldin, socialantropolog, Emil Pull, bostadsforskare och Ola Nylander, arkitekt, samtalar om betydelsen av ett hem.

Lyssna på debatten:

Ser man staden för alla hus?
Kl. 15–15.30
De allra flesta städer planerar att bygga på höjden och bygga tätare när inflyttningen ökar. Fler bostäder betyder även fler skolor, bibliotek, restauranger och biografer. Mer ska få plats på samma yta!
Vad får egentligen förtätningen för konsekvenser? Vad händer om vi inte förtätar? Landskapsarkitekten Emelie Brunge från Nyréns Arkitektkontor, Kod Arkitekter och författaren Alexander Ståhle diskuterar förtätningens faror och fördelar.

Lyssna på debatten: