Bokrelease

Forskning i centrum

-
Forskningsantologn
se fler bilder
Nu är den äntligen klar, den nya antologin Forskning i centrum. Tisdagen den 14 oktober bjuder vi in till bokrelease där vi under ett par timmar gör nedslag i de tio artiklarna och bland annat diskuterar förhållandet mellan museum, institution, centrum och samhälle.

Den här antologin tar sin utgångspunkt ifrån Arkitektur- och designcentrums samlingar och arkiv eller från forskningsprojekt som bedrivs här. En forskning som är imponerande och relevant ur flera perspektiv. Den knyter samman dåtid med vår egen samtid med blicken riktad mot framtiden.

Program

Kvällen inleds av forskningschef Eric De Groat, som berättar om bakgrunden till antologin. Därefter samtalar redaktören, Monica Sand med författarna, som även kommer att visa bilder ur antologins rika material. Kvällen avslutas med frågor och mingel i Café Blom. 

Boken säljs förmånligt, för 150 kronor, under kvällen.

Innehåll

Rummet utgör arkitekturens och samhällets materiella grund och generöst öppnar tolv forskande arkitekter, historiker, konstvetare och konstnärer sina kritiska rum för läsaren. Vi följer diskussionen om förhållandet mellan museum, institution, centrum och samhälle, upplever funktionalismens kris i en vandringsutställning, skidar i spåren av samisk kultur, studerar arkitekturbilder som cirkulerar, lyssnar på stadens olika ljudrum, följer utvecklingen av religiösa rum, går igenom stadsdelen Tensta, upptäcker kvinnliga trädgårdsarkitekter i manliga arkitekters arkiv, vandrar i en park i Fittja och träder in i en arkitekts bibliotek. Tillsammans formas ett fält av rörelser genom tid och rum.

I en tid av snabba kommentarer, förenklingar och ombytlig tematik kan forskning bidra med fördjupning, tid för eftertanke samt låta olika röster komma till tals. Förhoppningen är att den här antologin kan inspirera till nya sätt att ta sig an rumsliga och platsspecifika forskningsfrågor.

Författare och titlar:

  • Malin Zimm: Konsten att hålla öppet 
  • Christina Pech: Arkitekturmuseets utställning Funktionalismens genombrott och kris : ett bidrag till historieskrivningen om svensk 1900-talsarkitektur
  • Emma Göransson: Skogssamiska landskap 
  • Stina Hagelqvist: Arvet från SAR: bildarkiv, bildförmedling och bildcirkulation
  • Ricardo Atienza och Monica Sand: Perspektiv på Levande urban radio (LUR)
  • Emilie Karlsmo och Jakob Lindblad: Mellan Engelbrekt och Björkhagen: kyrkobyggandet vid 1900-talets mitt sett genom fyra arkitekters arkiv
  • Monica Sand samtalar med Erik Stenberg: Saknas: en fjärdedel av Sveriges bostäder
  • Catharina Nolin: I museets dolda vrår: kvinnliga landskapsarkitekter betraktade genom Arkitektur- och designcentrums samlingar
  • Roland Ljungberg: Vandringar i Fittja 
  • Johan Örn: Bokhyllorna berättar: Sigurd Lewerentz samling i Arkitektur- och designcentrums bibliotek

Antologins författare berättar och visar bilder från sina artiklar. Därefter samtal och mingel i Bloms café. Varmt välkomna!