Constructing Worlds

programaktiviteter

-
Centralperspektivet
Under utställningen Constructing Worlds – Photography and Architecture in the Modern Age anordnas ett flertal olika program med fotografiet i fokus.

Utställningen pågår mellan den 20 februari och 17 maj 2015. Läs mer  om varje aktivitet under rubrikerna till vänster. De flesta arrangemangen sprids även på Facebook och på Twitter.