HI-gruppen

– hantverk i plaståldern

-
Hi Gruppen
Unika hantverksmöbler och prototyper i enstaka exemplar – upptäck 1960-talets stora hantverksmästare och inredningsarkitekter i HI-gruppen.

Under rekordåren i början av 1960-talet byggdes bostäder och samhällsinstitutioner som skolor och bibliotek i snabb takt. I en tid när nya material som plast och spånskivor slog igenom fick också det välgjorda hantverket en renässans. HI-gruppen strävade efter att förnya den svenska möbelkonsten och åter sätta hantverket i centrum.

Avsikten med sammanslutningen var att föra samman inredningsarkitekter och möbelformgivare tidigt i den skapande processen. Här skulle det finnas möjlighet att experimentera utan att behöva tänka på industrins krav. Men det var också en plats att kunna ta fram prototyper för industriell tillverkning. Samtidigt var initiativet en reaktion i en tid när danskarna dominerade produktionen av hantverksmöbler. Även Sverige kan, var det underliggande budskapet.

Initiativet till att bilda gruppen togs av inredningsarkitekten Stig Lönngren. När gruppen var som störst bestod den av sexton medlemmar:
Inredningsarkitekterna Åke Axelsson, Hans Johansson, John Kandell, Erik Karlström, Hans Kempe, Thea Leonhard, Lars-Erik Ljunglöf, Stig Lönngren och Stig Åke Nordell. Snickarmästarna Anders Berglund, Lars Larsson, Erik Lindgren och David Sjölinder samt tapetserarmästarna Gösta Engström och Åke Nilsson. Holger Johansson var gruppens plåtslagarmästare.

Intendent och sakkunnig: Johan Örn 
Projektledare: Lena Landerberg
Utställningsformgivare: TAF Arkitektkontor