Josef Frank – Against Design

-
Josef Frank Kungsträdgården

Tänk om Kungsan

När Stockholms stad utlyste en idétävling om Kungsträdgårdens omdaning 1951 var Josef Frank en av arkitekterna som lämnade in ett tävlingsbidrag. I ett seminarium diskuteras ett av våra mest kända offentliga rum.

När: 4 maj, kl 17–19 med efterföljande mingel
Var: Aula ArkDes
Fri entré.

Precis som idag handlade diskussionen 1951 om huruvida parken ska vara en rekreationsplats eller om det behövs kommers och aktiviteter för att locka folk. Med utgångspunkt i Josef Franks förslag om Kungsträdgårdens gestaltning och idéinsamlingen "Tänk om Kungsan" håller ArkDes och Akademin för Landskapsarkitektur en djupare diskussion om betydelsen av ett av våra mest kända offentliga rum och tar samtidigt tempen på vad man vill med platsen – igår, idag och imorgon.

Programmet uppdateras.