Olafur Eliasson

Verklighetsmaskiner

-
Anders Sune Berg 2.
se fler bilder
En fläkt cirklar i oregelbundna banor ovanför våra huvuden, vatten pumpas frenetiskt upp i kaskader, och i en annan av salarna kan vi vandra i en labyrintisk arkitektur av färgad rymd. Verken ingår alla i utställningen Olafur Eliasson: Verklighetsmaskiner. Utställningen är ett samarbete mellan Moderna Museet och ArkDes och visas i bägge lokalerna.

Olafur Eliasson (f. 1967, Danmark/Island) är en av samtidens mest uppmärksammade konstnärer. Sedan tidigt 1990-tal har hans verk presenterats i åtskilliga utställningar över hela världen. Eliasson arbetar i skulptur, måleri, fotografi, film och installationer, men också med arkitekturprojekt och platsspecifika verk i det offentliga rummet. Ljus, vind och vatten i alla dess former är återkommande inslag. Trots detta är naturen snarare närvarande som verkens material än som motiv.

I mötet med Eliassons installationer är det inte alltid självklart var konstföremålet slutar och betraktaren tar vid. Fokus flyttas från konstobjektet i sig till själva upplevelsen av att se. Samtidigt framkallar Eliassons verk situationer där vår uppfattning av verkligheten utmanas, omförhandlas och omtolkas.

Välkommen till höstens stora konstupplevelse på Moderna Museet och ArkDes!

Olafur Eliasson, Seu corpo da obra (Your body of work), 2011.

Olafur Eliasson, Seu corpo da obra (Your body of work), 2011. Test at Studio Olafur Eliasson, 2015 © 2015 Olafur Eliasson. Foto: Maria del Pilar Garcia Ayensa.

Studio Olafur Eliasson

I den Berlinbaserade Studio Olafur Eliasson arbetar omkring 90 personer, däribland arkitekter, konstvetare, tekniker, ingenjörer, formgivare och kockar, med att tillsammans realisera projekt. Den stora bredden speglar studions verksamhet liksom Eliassons arbetsmetod att på ett experimentellt och utforskande sätt, ofta i dialog, förverkliga idéer.

Konstruerad verklighet

Perception är centralt i Olafur Eliassons konstnärskap. Han har beskrivit sina verk som redskap för att kritiskt utforska omvärlden och därigenom skapa nya upplevelser av verklighet. Det handlar om att bli varse vad vi ser, men lika mycket om att bli medvetna om oss själva när vi ser. Att i en situation uppmärksamma både vår närvaro och delaktighet, ”seeing yourself seeing”, med konstnärens ord. I det tidiga verket Beauty (1993) är en perforerad slang monterad uppe i taket i ett mörklagt rum.

En synlig strålkastare belyser dimridån som produceras av de tusentals små droppar som faller ned mot golvet. Men verket uppstår först då vi befinner oss i en viss vinkel i förhållande till ljuset som då bryts i vattendropparna. Upplevelsen av de visuella effekterna som uppstår varierar beroende av din position i rummet. Trots att konstverket är uppbyggt av fysiskt konkreta komponenter, är Beauty flyktigt och immateriellt – ett optiskt fenomen. Illusioner bryts. Verket, liksom vår bild av verkligheten det återskapar, visar sig som konstruktion.

Olafur Eliasson Verklighetsmaskiner Reality Machines Book

Uppslag ur Olafur Eliasson: Verklighetsmaskiner/Reality machines, 2015. Foto: Studio Olafur Eliasson.

Utställningskatalog

Till utställningen produceras en rikt illustrerad katalog med bilder från utställningen. Katalogen är formgiven av en av världens främsta grafiska formgivare, holländskan Irma Boom. Här kan du läsa textutdrag ur katalogen:

Curator: Matilda Olof-Ors

Läs mer om Olafur Eliasson: Verklighetsmaskiner.

Utställningen stöds av:

Bank Of America Merrill Lynch 300x77

Clear Channel 300x37