Reprogramming the City

-
Lido Line Webb
se fler bilder
Tänk om det gick att åka skridskor på cykelbanorna om vintern? Eller att få ljusterapi i väntan på bussen? Reprogramming the City är ett globalt koncept skapat av den amerikanske urbanstrategen Scott Burnham. Syftet är att hitta olika sätt att omprogrammera staden, för att visa hur design och arkitektur kan bidra till att lösa urbana problem. Hos ArkDes kan du i sommar uppleva staden på sätt du aldrig gjort förut.

Utställningen visar ett fyrtiotal projekt som alla utforskar hur det går att ”hacka” stadens utformning och funktioner. Idén kommer från Scott Burnhams övertygelse om att staden är full av outnyttjade möjligheter, som med idérikedom och initiativkraft kan omvandlas till konkreta lösningar baserade på den redan existerande miljön.Insektsfarm, skridskobana och en vattenproducerande billboardtavla
Utställningen Reprogramming the City levandegör lösningar på de utmaningar som samhället står – och kommer att stå – inför. Bland de kreativa projekten märks bland annat UTEC Water Billboard i Lima, Peru, vars teknologi använder den höga luftfuktigheten för att producera dricksvatten i ett av världens torraste områden. Projektet ”Freezeway” i Edmonton, Kanada som tar tillvara på det arktiska klimatet och erbjuder invånarna att åka skridskor på stadens cykelbanor om vintern. Och tänk om en urban insektsfarm kan ge Stockholm en självförsörjande proteinproduktion? I utställningen kan du på egen hand uppleva en specialbyggd version av Belatchew Arkitekters ”Buzz Building”. 

Reprogramming the City är ett resultat av ett globalt forskningsprojekt och utställningen har tidigare visats på BSA Space Gallery, Boston, Virginia Center for Architecture, Richmond och DAC, Köpenhamn.


Mer information:
Intervju med Scott Burnham
Exempel från utställningen
Programaktiviteter för Reprogramming the City