Reprogramming the City

-
Hus Rptc Webb

Ladda upp din idé!

Har du en idé om hur stadens befintliga objekt, strukturer och ytor skulle kunna omprogrammeras för att skapa nya möjligheter? Skicka in den till ArkDes!

Utställningen Reprogramming the City bygger på en övertygelse om att staden är full av outnyttjade möjligheter, som med kreativitet och initiativkraft kan omvandlas till nya lösningar baserade på den redan existerande miljön. I samband med utställningen erbjuder ArkDes och Direktpress möjligheten för alla som vill att skicka in sina idéer på hur stadens befintliga objekt, strukturer och ytor skulle kunna omprogrammeras för att skapa nya möjligheter.


What if...? / Tänk om...?

För att samla in bidragen har vi tagit fram sidan whatif.arkdes.se, en specialkonstruerad sajt där man i några enkla steg snabbt och enkelt kan ladda upp sitt bidrag.

I slutet av utställningen samlar ArkDes ihop inkomna förslag och sprider till myndigheter och beslutsfattare i städer runt om i Sverige. Förhoppningen är att inspirera till att ta idéerna vidare så att de kan bli verklighet.