Samlingarna

Saml Erskine Ralph
se fler bilder
På ArkDes finns Sveriges största arkitektursamling med mer än 500 arkitekters böcker, tidskrifter, modeller, fotografier och ritningar. Alla som vill får ta del av arkitekternas arbetsprocess.

I början av 1960-talet grundade SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund, det som idag utgör ArkDes. Under de dryga 50 år som gått har arkitektkontor, arkitekterna själva eller deras anhöriga fortsatt att donera material. Material som skildrar de bakomliggande processerna som utgör det svenska moderna samhället och den stadsmiljö vi befinner oss i.

I dag har vi runt fyra miljoner föremål från mer än 500 arkitekter i våra samlingar, som främst omfattar svensk arkitektur från 1850-talet och framåt, med betoning på första halvan av 1900-talet. Genom kontinuerlig insamling utökas samlingarna med material från flera decennier.

Asplund Stadsbiblioteket
Läs om Asplundsamlingen »

Nordisk Resebureau 800
Läs om Geisendorfsamlingen »