Staden växer

debatt om bostäder och stadsmiljö

-
Staden Väver600400
Torsdagen den 21 januari 2016 sätter ArkDes fart på debatten kring aktuella frågor om bostäder och stadsmiljö. En rad kända och viktiga personer med inflytande över dessa frågor medverkar under eftermiddagen på ArkDes i Stockholm.

Kom och ta del av ett välmatat program där diskussioner om allt – från bo till stad – går heta. Hållbar samhällsutveckling och kvalitetsfrågor kring arkitektur och design är en röd tråd.

Förutom diskussioner ges smakprov på ArkDes stora bostadsutställning som öppnar 16 april, samt filmer, bilder och modeller från våra samlingar.

ArkDes samarbetar med Tidskriften STAD, som bjuder på Stockholms-release av: Efter bilen – på spaning efter post car society.

Eftersnack och mingel.
En eftermiddag för möten och reflektion!

Välkommen!

Kerstin Brunnberg, tf. överintendent
ArkDes
Arkitektur- och designcentrum
Skeppsholmen

Kostnadsfritt!
Delta vid hela eller delar av eftermiddagen/kvällen!
Anmäl er via länk här till höger!

Program

Moderator under dagen är Karin Andersson, landskapsarkitekt på DIS/ORDER och skribent på Tidskriften STAD.

13.00–13.45 Bygg, bygg, bygg!

I kölvattnet av bostadskrisen ropar allt fler efter regelförenklingar och standardsänkningar för att få fram fler bostäder. Andra pekar på behovet av nya arkitektur- och designlösningar för att möta behoven. Hur påverkar flyktingvågen bostadsbyggandet?

• Carlos Rojas, grundare och ägare Miklo
• Tobias Olsson, förbundsdirektör Sveriges arkitekter
• Jelena Mijanović, arkitekt Codesign

• Jonas Anund Vogel, doktorand KTH Live-In Lab
• Daniel Ewerman, industridesigner Transformator

14.00–14.45 Sköna hem för vem?

Alla vill vi känna oss hemma. Vilka ingredienser ingår i en trivsam boendemiljö? Om allt från material till mångfald. Var får barnen plats? Och de socialt marginaliserade?

• Ewa Reuterbrand, landskapsarkitekt Stadsmiljöavdelningen, Trafikkontoret Stockholms stad
• Ola Broms Wessel, arkitekt Spridd
• Emma Jonsteg, arkitekt Utopia
• Jenny Lindroth, verksamhetsledare Situation Stockholm

15.00–15.45 Den täta och hållbara staden – en utopi?

Stockholm växer så det knakar, liksom många andra städer i landet. Men vilka är visionerna? Hur bygger vi bostäder och stadsdelar som berikar livet och staden? Som sparar på jordens resurser. För alla plånböcker. Och så att stadens själ behålls?

• Torleif Falk, arkitekt och byggeneral, Stadsledningskontoret, Stockholms stad
• Sandra Frank, marknadschef Folkhem
• Johanna Wiklander, stadsarkitekt Linköping

16.00–16.45 Har vi råd att bygga utan kvalitet?

Det råder en skriande brist på bostäder, hur gör vi för att säkerställa kvaliteten när mycket ska byggas snabbt? Kan vi i offentliga upphandlingar ställa tuffare krav? Och vad är egentligen kvalitet?

• Vicki Wenander, bebyggelseantikvarie och ingenjör, ordförande Byggnadsvårdsföreningen
• Ingrid Elam, chef och dekan Konstnärlig fakulteten, Göteborgs universitet
• Stefan Holm, näringspolitisk expert Almega

16.45–16.55 Stockholm kalejdoskop

Insamlade ljud från Stockholm av ArkDes forskare Ricardo Atienza och Monica Sand, 2011-2014.

• Ljudred. av Ricardo Atienza

17.00– 18.00 Från bostadsbrist till flyktingkris

Om bostadsutvecklingen 1942–2015, med Göteborg som utgångspunkt.

• Jan Jörnmark, författare och ekonomisk historiker. Just nu aktuell med boken: Göteborg – mellan segregation och kreativitet.

18.00–20.00 Eftersnack och mingel

Bloms Bar håller öppet.

Under hela 2016 arbetar ArkDes med bostadsfrågor under Bo. Nu. Då – på olika ställen i landet – via olika kanaler. Läs mer om Bo. Nu. Då här»

Bo. Nu. Då. är en del av ArkDes mötesplatsuppdrag.